Psychoterapia

crop1

Psychoterapia to droga

Terapia, którą praktykuje zakłada poszukiwanie integracji różnych podejść. Psychoterapia Integracyjna korzysta z dorobku wielu szkół psychoterapeutycznych, w tym psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Gestalt, terapii humanistycznej, także psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Terapeuta integracyjny nie ogranicza się do rozumienia Klienta tylko w jeden określony sposób, każda osoba i jej trudności traktowane są indywidualnie, terapeuta czerpie z różnych źródeł, by określić najlepsze metody pomocy.

Co jest celem psychoterapii ?

Celem psychoterapii jest obniżenie poziomu negatywnych emocji, lepsze radzenie sobie z trudnościami, lepszy kontakt ze sobą. Psychoterapia to droga do odkrycia mechanizmów, które rządzą naszym sposobem myślenia, przeżywania, postępowania, utrudniając kontakty nie tylko z innymi ludźmi, ale także wpływając na sposób w jaki traktujemy samych siebie. Praca polega zatem na zmianie szkodliwych schematów myślenia, przeżywania, postępowania, zarówno w sposobie traktowania siebie i innych, oraz na wprowadzeniu nowych, korzystnych zmian i strategii rozwiązywania trudności. Dotarcie do tych mechanizmów i innych czynników podtrzymujących problem, ich oswojenie i zrozumienie jest początkiem zmiany.

crop2-2
crop3

Komu pomagam ?

Pomagam osobom dorosłym, które szukają pomocy w radzeniu sobie z bolesnymi uczuciami: smutkiem, przygnębieniem, lękiem, niepokojem, złością, poczuciem pustki i braku sensu życia, bezradnością, samotnością, a także osobom, które doświadczają trudności w relacjach z partnerami, rodzicami, przyjaciółmi, dziećmi, współpracownikami. Czasem trudności moich Klientów skoncentrowane są wokół problemów z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyborów, wprowadzaniem zmian. Pracuję także z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń jedzenia; bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się. Oferuje także pomoc parom przeżywającym trudności i problemy w relacji (trudności w komunikacji, zdrada, rozczarowanie związkiem, kryzys okołorozwodowy).

Jak pracuję ?

Konsultacja

Pojedyncze spotkanie, lub kilka spotkań, które mają charakter diagnostyczno- konsultacyjny.

 

Pomoc psychologiczna

To spotkania ukierunkowane na pomoc, wsparcie i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych. Pomocy psychologiczna nie jest psychoterapią, zakłada ona dostarczenie wsparcia i poszukania możliwości rozwiązania problemu. Taka pomoc ma charakter krótkoterminowy.

 

Psychoterapia indywidualna

To regularne spotkania, które mają charakter rozmowy ukierunkowanej na pracę nad określonymi trudnościami. Czas trwania terapii indywidualnej zależy od specyfiki problemu oraz indywidualnej sytuacji klienta, obejmuje najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na pierwszych spotkaniach omawiamy tzw. kontrakt terapeutyczny- ustalamy cele pracy, jej przebieg, czas spotkań.

W ramach terapii indywidualnej zajmuje się leczeniem objawów depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania: terapia bulimii, anoreksji, kompulsywnego objadania się.

 

Terapia Par i Małżeńska

Praca z parą na wspólnych spotkaniach skoncentrowana jest na trudnościach w budowaniu satysfakcjonującego związku, terapia par czasem wspierana jest dodatkowymi sesjami indywidualnymi z każdym z partnerów.

 

 

Pracują w dwóch gabinetach, w gabinecie w Centrum oraz w Ursusie/Włochy.

crop4
crop5

Pamiętaj

Psychoterapia ma swoje ograniczenia, w psychoterapii nie możemy zmienić:

 

  • temperamentu
  • niedających się zmienić okoliczności życiowych
  • zaburzeń genetycznych, wrodzonych, somatycznych
  • zaburzenia pracy mózgu w wyniku urazu, zatrucia lub choroby
  • niektórych czynników fizycznych (np. przewlekłej choroby)

 

Za cel terapii można jednak uznać pogodzenie się z czymś, czego nie możemy zmienić.