Współpraca

Anna Mendrek – lekarz psychiatra i terapeuta
Z wykształcenia jestem lekarzem w trakcie specjalizacji psychiatrii oraz psychoterapeutą. Ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam jako lekarz w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, leczenia zaburzeń nerwicowych, psychiatrii dzieci i młodzieży, leczenia uzależnień, w lecznictwie ambulatoryjnym oraz podczas prowadzenia indywidualnej psychoterapii.

W ramach swojej praktyki łączę wiedzę z zakresu psychofarmakologii psychoterapii integracyjnej. Pomagam osobom dorosłym cierpiącym na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, osobom w kryzysach osobistych, cierpiącym na zaburzenia odżywiania oraz doświadczającym trudności w relacjach interpersonalnych. Swoją pracę psychoterapeutyczną prowadzę pod superwizją Certyfikowanych Superwizorów Psychoterapii. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Od najmłodszych lat interesuje się muzyką i malarstwem. Jestem joginką i miłośniczką natury oraz zwierząt.

Jak pracuję:

W swojej praktyce łączę farmakoterapię z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi. Łączę elementy psychoterapii poznawczo – behawioralnej, psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej oraz pracy z ciałem. Konsultuję także w języku angielskim. Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki, wystawiania zwolnień oraz zaświadczeń lekarskich.

Anna Mendrek

Sabina Janikowska- coach i terapeuta

Kim jestem?

Trenerem rozwoju osobistego NVC, w latach: 2008- 2010, Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego oparta na metodzie Nonviolent Communication w Warszawie.

Coachem- wewnętrzna certyfikacja, roczne szkolenie, w latach 2010-2011, Szkoła Coachów Akademii TROP w Warszawie.

Terapeutą w trakcie szkolenia, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie w latach: 2012- 2015.

W latach 2010- 2011 odbyłam roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt  w Warszawie.

Jestem również pasjonatką logoterapii Frankla.

Co potrafię?

W życiu i pracy korzystam ze swojej całościowej wiedzy, co oznacza, że nie kieruje się tylko jednym wyizolowanym podejściem. Potrafię pracować z otwartym sercem– ponieważ uważam, że leczy głównie energia miłości i akceptacji. Potrafię rozmawiać i współodczuwać. W pracy korzystam z założeń merytorycznych, które zdobywałam przez ostatnich 8 lat nauki w różnych szkołach rozwojowych. Cały czas się uczę.

Moja praca podlega stałemu procesowi superwizji.