Oferta

Psychoterapia w nurcie integracyjnym

Terapia, którą praktykuję zakłada poszukiwanie integracji różnych podejść. Korzystam z dorobku wielu modalności, w tym współczesnej psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Gestalt, terapii humanistyczno- egzystencjalnej, ujęcia systemowego i psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Nie ograniczam się do rozumienia Klienta tylko w jeden określony sposób, każda osoba i jej trudności traktowane są indywidualnie.

Co jest celem psychoterapii ?

 

W ramach psychoterapii wyróżnia się liczne cele. Celem psychoterapii może być lepsze radzenie sobie z trudnościami, redukcja czy obniżenie poziomu objawów, np. depresyjnych czy lękowych, zbudowanie dobrej relacji z samym sobą, poprawa relacji z innymi, zwiększenie możliwości integracyjnych, rozwiązanie konfliktów wewnętrznych, czy zmiana organizacji osobowości w kierunku bardziej dojrzałej. Psychoterapia to droga do odkrycia mechanizmów, które rządzą naszym
sposobem myślenia, przeżywania, postępowania, utrudniając kontakty nie tylko z innymi ludźmi, ale także wpływając na sposób w jaki traktujemy samych siebie. Praca polega zatem na zmianie niesłużących schematów myślenia, przeżywania, postępowania oraz na wprowadzeniu nowych, korzystnych zmian i strategii rozwiązywania trudności. Dotarcie do tych mechanizmów, zrozumienie wewnętrznej dynamiki jest początkiem zmiany. Cele terapii i tempo zmian są szczegółowe omawiane z klientem, w trakcie trwania procesu nierzadko są modyfikowane czy uzupełniane adekwatnie do zmieniających się możliwości czy potrzeb osoby.

Komu pomagam ?

Pomagam osobom dorosłym, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z bolesnymi uczuciami:
smutkiem, przygnębieniem, lękiem, niepokojem, złością, poczuciem pustki i braku sensu życia, bezradnością, samotnością, a także osobom, które doświadczają trudności w relacjach z partnerami, rodzicami, przyjaciółmi, dziećmi, współpracownikami. Czasem trudności moich Klientów skoncentrowane są wokół problemów z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem wyborów, wprowadzaniem zmian. Pracuję także z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń jedzenia; bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się. Oferuję także pomoc parom przeżywającym trudności i problemy w relacji- trudności w komunikacji, zdrada, rozczarowanie związkiem, kryzys
okołorozwodowy.

Jak pracuję ?

Konsultacja
Pojedyncze spotkanie, lub kilka spotkań, które mają charakter diagnostyczno- konsultacyjny.

Pomoc psychologiczna
To spotkania ukierunkowane na pomoc, wsparcie i poradnictwo w sytuacjach kryzysowych. Pomocy psychologiczna nie jest psychoterapią, zakłada ona dostarczenie wsparcia i poszukania możliwości rozwiązania problemu. Taka pomoc ma charakter krótkoterminowy.

Psychoterapia indywidualna
To regularne spotkania, które mają charakter rozmowy ukierunkowanej na pracę nad określonymi trudnościami. Czas trwania terapii indywidualnej zależy od specyfiki problemu oraz indywidualnej sytuacji klienta, obejmuje najczęściej od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na pierwszych spotkaniach omawiamy tzw. kontrakt terapeutyczny- ustalamy cele pracy, jej przebieg, czas spotkań. W ramach terapii indywidualnej zajmujemy się leczeniem objawów depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania: terapia bulimii, anoreksji, kompulsywnego objadania się.

Terapia Par i Małżeńska
Praca z parą na wspólnych spotkaniach skoncentrowana jest na trudnościach w budowaniu satysfakcjonującego związku, terapia par czasem wspierana jest dodatkowymi sesjami indywidualnymi z każdym z partnerów.